Điện thoại

097 817 6599

Email

linhtrang.lima@gmail.com

Giờ mở cửa

Thứ Hai - Chủ Nhật: 7AM - 8PM

EUROWINDOW RIVER PARK

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

● Đợt 1: Thanh toán 15GBCH – Ngay sau khi ký HĐMB

● Đợt 2: Thanh toán 15% GTCH  trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB

● Đợt 3: Ngân hàng giải ngân 65% GTCH + 2% KPBT trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký HĐMB

● Đợt 4: Thanh toán 5% GTCH khi có thông báo làm sổ Hồng căn hộ  

( Chú thích: GTCH: Giá trị căn hộ, KPBT: Kinh phí bảo trì)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN